Organik Tarım Hedefler Nelerdir? Konvansiyonel üretimde kontrolsüz durumun sona ermesi ile üreticiler ve tüketiciler kirlilik kaynakları hakkında bilinçlendirilir. Organik üretimi arttırmak ve çeşitlendirmek. Üretimi yönlendirerek ve geliştirerek iç ve dış pazar araştırmaları yapmak. Tüm organik ürünler için ortak bir ayırıcı oluşturun. Etkili, uygulanabilir ve sağlıklı bir yasal çerçeve, kontrol-sertifikasyon ve kontrol mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak.

YENİLİKLERDEN

HABERDAR OL !