ADAGA SOİL-SC

ADAGA SOİL-SC

Soil-SC, bugün, toprağa uygulanabilen ürünlerden ilk tercih edilenlerden bir tanesidir. Toprak sıkışıklığını ve toprak erozyonunu önlemede en etkili yol Soil-SC uygulamasıdır. Toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen ve ekonomik bir uygulaması olan toprak düzenleyicisidir. Ürünlere ve çayır-meralara güvenli bir şekilde spreylenebilir. Soil-SC uygulandığında suyun sıkıştırılmış toprak içerisindeki hareketi ile birlikte toprağın derinliklerine doğru hareket edip, toprak içerisindeki kapilar boşlukların hacmini artırarak sert tabakaların kırılmasında rol yapar. Toprak ve su yönetiminde anahtar öneme sahip ve tüm dünyaca her türlü tarımda (meyvelerde, sebelerde, pamukta, tahıllarda…) yoğun bir şekilde kullnılmaktadır.Toprak sıkışması, taban taşı (hardpan), kaymak tabakası oluşumu, göllenme gibi çok ciddi ve yoğun görülen problemleri çözmede en etkili silahtır.

Soil-SC nasıl kullanılır ve dikkat edilecek hususlar;

Her zaman uygulanabilir, sonbaharda hasattan sonra ve ilkbaharda ekim veya dikimden 2 veya 3 hafta önce 60 m l/da dozda toprağa homojen olarak pulverize edilerek uygulanmalıdır. Yoğun kompaksiyon görülen topraklarda ve ilk yıl uygulamalarında 100 ml/da doz uygulanmalıdır. Herbisitler ve pestisitler ile birlikte kullanılabilir.

Suda çözünür olan Soil-SC toprak profinde görevi olan dip kompaksiyonu ile savaşabilmek için aşağıya doğru hareketinde neme ihtiyaç duyar. Bunun için uygulamadan önce toprak mutlaka nemli olmalı ve uygulandıktan sonra Soil-SC’nin toprak içindeki dikey hareketi için bir aylık zaman zarfında m2’ye 50 mi yağış düşmeli yada uygulamadan sonra sulama yapılmalıdır. Soil-SC her türlü spreyleme ekipmanı ile kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

 Toksik değildir, güvenlidir. Kalıntı bırakmaz.
Toprak özelliğinden kaynaklanan veya basınç altında kalarak,
sıkılaşarak geçirimsiz katman oluşturan toprakların gevşemesini,
su ve bitki köklerinin rahat hareket etmesini sağlar.
Toprak işlemesini kolaylaştırır.
Toprak yüzeyini kaymak tabakasını ve alt katmandaki geçirimsiz kabakayı kırar ve yeniden oluşumu engeller.
Toprağın havalanmasını ve mükemmel kök gelişimi ortamı sağlar.
Topraktaki gözenekleri açar. Toprağın geçirgenliğini arttırır ve göllenmeleri engeller.
KULLANIM: 

Her zaman her türlü toprağa uygulanabilir.
Açık alanlarda 80-100 mi /da pulverize edilerek uygulanır. (Yağış yada
bol sulama ile toprak içerisinde iyice yayılması sağlanmalıdır.
Damlama sistemlerinde bol sulama ile toprağın tam nemlenmesi ve su ile birlikte ADAĞA SOIL SC’nin tam olarak yayılması sağlanmalıdır.
NOT: Soil-SC‘nin  toprakta dikey olarak hareket ettiğinden dolayı, bitki besleme formülasyonlan ve diğer ürünlerle onların aşağıya doğru penetrasyonlarını artırmak için geniş bir şekilde kullanılmaktadır.

Bitki
Ağır Toprak (Killi) 60-100 ml / da
Hafif Toprak (Milli- Tınlı) 60 ml / da
Kumlu Toprak 30 ml / da

 

Kitosan bitki sağlığı ve gelişimi için yararlı bir çok elementi içeriğinde bulundurmaktadır…

Adaga E-Katalog

YENİLİKLERDEN

HABERDAR OL !